• Etter årets syv første måneder viser regnskapet til Stavanger Universitetssjukehus 41 millioner i minus.

Regionsykehusene sprakk med en halv milliard

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har gitt de regionale helseforetakene streng beskjed om å gå i pluss i 2009, men regnskapet for de sju første månedene viser en budsjettsprekk på 500 millioner kroner.