Folkevalgte fornøyd med seg selv

De folkevalgte i kommunene ser gjennomgående mer positivt på sin egen innsats enn det innbyggerne i kommunene gjør.