• Bakgrunnen for beslutningen er at brannslukningsapparater med CO2 som er blitt plassert ut i Oslo-skolen i perioden 2006-2011, kan ha en produksjonsfeil i ventilen. Feilen kan føre til eksplosjon ved berøring.

Oslo-skoler stenger på grunn av eksplosjonsfare

Alle skolene i Oslo måtte stenge eller endre undervisningen torsdag på grunn av eksplosjonsfare i brannslukkingsapparater, opplyser Utdanningsetaten.