Minnet Scandinavian Star-ulykken 20 år etter

Med blomster og lys foran minnesmerket over de omkomne etter Scandinavian Star— ulykken markerte rundt 100 etterlatte og pårørende at det er 20 år siden brannkatastrofen i Skagerrak.