Enighet i hotell og restaurant

Fellesforbundet og NHO Reiseliv kom tirsdag morgen til enighet i meklingen. Dermed blir det ingen streik i hotell— og restaurantbransjen.