Mener løs gulvmatte utløste Toyota-ulykke

Toyota Norges egen granskningsrapport etter ulykken med en Toyota Prius ved Lillesand i mars, viser at en løs gulvmatte kan ha vært en av årsakene til ulykken.