Helsemyndighetene i beredskap

Helsemyndighetene er i beredskap i forbindelse med askeskyen fra vulkanutbruddet på Island og vurderer tiltak for å sikre akutt syketransport når luftrommet er stengt.