2637 barnevernsbarn har fått oppreisning

2637 tidligere barnevernsbarn i Norge er tilkjent oppreisning. Til sammen 1,3 milliarder kroner er utbetalt til disse barna, ifølge Kommunenes Sentralforbund (KS).