75 serbere sendt ut av landet

75 serbere med ulovlig opphold i Norge, mange av dem barn, ble lørdag ettermiddag plassert på et fly og sendt ut av landet.