Vil ha et nordisk elektronisk legeregister

Et nytt, felles elektronisk register over leger, tannleger og sykepleiere kan om noen år forhindre at «farlige» helsearbeidere får jobb i andre nordiske land.