13 dommer kan oppheves

På grunn av mulige inhabile meddommere kan 13 dommer i straffesaker fra Nedre Telemark tingrett bli opphevet av Høyesterett.