Jernbaneverket må betale stadig mer i erstatning

Jernbaneverket har betalt ut 26,3 millioner kroner etter mer enn 300 erstatningssaker i forbindelse ulykker og hendelser de tre siste årene.