Mobileiere tror ikke det hjelper å klage

Folks tillit til at det hjelper å klage på en ødelagt mobil, er liten. Paradoksalt nok får flesteparten av dem som reklamerer på telefonen medhold.