UDI foreslår bøtelegging for brudd på utlendingsloven

Utlendingsdirektoratet foreslår at personer som bryter utlendingsloven blir bøtelagt. UDI foreslår dessuten at det skal ta lengre tid før utlendinger får rett til permanent opphold i Norge.