Mindre svinn, mer butikktyverier i Norge

Detaljhandelen i Norge opplevde mindre svinn ved interne feil, men økning i butikktyverier det siste året. Svenskene stjeler mest i Norden og de har også mest ordinært svinn.