To og et halvt års fengsel for åtte år med mishandling

En mann (55) er i Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to og et halvt år for å ha mishandlet sønnen grovt i åtte år.