Åpner for at flere får se mappa si

Stortinget vedtok onsdag å åpne for permanent innsynsrett i arkivene til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).