Tar ut flere sykepleiere i streik

Ytterligere 45 sykepleiere i privat sektor går ut i streik 13. februar dersom konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service ikke blir løst.