Lønnsforskjellene øker i helsesektoren

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker innenfor helsevesenet og finansnæringen. I helseforetakene tjente i fjor kvinner i gjennomsnitt 76,2 prosent av de menn tjente mot 77,4 prosent i 2007.