Domfelte asylsøkere kan bli løslatt

Motstrid mellom norsk regelverk og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.