110 millioner til kampen mot oljesølet

Regjeringen bevilget i statsråd fredag 110 millioner kroner for å dekke utgiftene som påløper under oppryddingen etter havariet utenfor Langesund.