– Politistreiken lovlig under tvil

Landet rundt gjorde politifolk seg klar til politisk streik mot arbeidsgiveren. Samtidig drøftet arbeidsgiveren, det vil si staten ved Fornyings— og administrasjonsdepartementet, om streiken var lovlig.