Tara opplagsvinner i fallende ukebladmarked

Ukepressen taper terreng. Det samlede opplaget falt med 5,7 prosent i fjor. Likevel: De typiske kvinnebladene øker.