14 norske søkere fikk plass ved islamskole

14 søkere fra Norge har de fire siste årene fått tilbud om studieplass ved Det islamske universitet i Medina i Saudi-Arabia. Det er uvisst hvor mange som takket ja.