Stor misnøye med gjestelista til Obama-festen

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) synes altfor få toppolitikere ble invitert til Obama-festen på Grand Hotel torsdag kveld. Han varsler at saken vil bli tatt opp med Nobelinstituttets direktør Geir Lundestad.