Slik kan Costa Concordia berges

Det italienske super-cruiseskipet Costa Concordia ligger på siden på omlag 20 meters dyp. Skipet har en 48,5 meter lang flenge i skroget. Denne må etter all sansynlighet repareres før bergingen av skipet kan begynne. Redingsoperasjonen forventes å ta fra en til seks måneder å gjennomføre.