Politiet har avhørt over 1.500 vitner i terrorsaken

Politiet har enorme mengder bevismateriale i terrorsaken, deriblant 60.000 timer videomateriale, 6.000 beslag og 1.500 vitneavhør.