Fortsatt fastpris på fagbøker

Regjeringen har besluttet å forlenge ordningen med fastpris på fagbøker til 31. desember 2014.