Færre hemmelig overvåket i fjor

Færre ble underlagt kommunikasjonskontroll av politiet i fjor enn året før, viser en rapport fra utvalget som skal kontrollere politiets overvåking. De fleste sakene gjaldt telefonavlytting.