Bjurstrøm skjerper inn spesialistbestemmelsen

Politiet mener flertallet av utlendingene som får opphold i Norge i kraft av å være spesialister, i virkeligheten er ufaglærte. Nå vil Arbeidsdepartementet skjerpe kravene.