- Kan være knyttet til Norges internasjonale engasjement

Forfatter og journalist Kjetil Stormark mener Forsvarets hevede beredskapsnivå kan ha noe å gjøre med Norges militære engasjement i utlandet, men dette tilbakevises av forsvarssjefens stab.