Barnehagestreiken i Statoil er over

Partene er blitt enige om et oppgjør for Statoils fire barnehagene. Dermed er streiken over for 60 ansatte.