NOAH ber Ap stå ved pelsdyrløftet

Dyrevernorganisasjonen Noah legger press på Arbeiderpartiet for å få partiet til å holde løftet om å avvikle pelsdyrnæringen før valget.