• Svein Arne Lindø frå Hommersåk er øverste tillitsvalde i Den norske kyrkja. Han skal etter kyrkjemøtet leia arbeidet med kyrkja si endelege meining om Stålsettutvalet sitt forslag. Carina Johansen

Kyrkja vil halda på særstillinga

Kyrkjemøtet er glade for likebehandling av ulik tru og ulike livssyn. Men Kyrkja vil likevel ha særbehandling.