• For å redusere antall trafikkulykker ønsker Trygg Trafikk at ungdom skal få kjøre bil alene fra de er 17,5 år. Jonas Haarr Friestad

Trygg Trafikk vil la 17-åringer kjøre bil alene

For å redusere antall trafikkulykker ønsker Trygg Trafikk at ungdom skal få kjøre bil alene fra de er 17,5 år.