Høyre frykter mottiltak fra EU for høyere toll

Høyre frykter at EU vil straffe norsk fiskerinæring på grunn av forslaget om høyere tollsatser på kjøtt og ost.