Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste

Veilederen for smittehåndtering for barnehagene som åpner mandag 20. april legges fram.

 • Janne Hagen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er 550 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Onsdag presenterte regjeringen smitteveilederen til barnehagene.

Sendingen er slutt, men du kan se pressekonferansen, intervjuer og reaksjoner om igjen øverst i saken.

Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, ifølge veilederen.

Veilederen anbefaler blant annet faste grupper med tre barn per voksen for de yngste barna under 3 år og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

Barna kan omgås som normalt innad i gruppen, men bør ikke blande seg med hverandre. Endringer i gruppen bør ikke skje oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

Her er veilederens råd for mindre kontakt i barnehagen. Les hele veilederen her.

Fysisk kontakt:

 • Behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas, særlig etter gjenåpning hvor noen barn har spesielt behov for nærhet. Ansatte bør vaske hender etter kos og trøsting.

Tetthet i grupper:

 • Etablere kohorter av barn som skal være sammen ute og inne.
 • Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • Sørge for at alle barn har egen sitteplass ved mat eller aktiviteter der de sitter, med avstand mellom barn.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, og på toaletter.
 • Økt bruk av utetid.
 • For å unngå flere kohorter sammen, kan lekeplassen deles i soner
 • Ha ulike tidspunkt for når barn i ulike grupper er ute for å begrense antall barn som er ute samtidig.

På starten og slutten av dagen:

 • Kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben
 • Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved henting.
 • Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig.
 • Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Barna skal ikke dele mat og drikke
 • Mat skal serveres porsjonsvis
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.
 • Der mat vanligvis tilberedes i barnehagen, skal ikke barna bidra.
 • Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende)
 • Leker skal ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort
 • Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Spesielt for ansatte:

 • Holde avstand (minst 1 meter) til kolleger i andre (ikke samarbeidende) kohorter.
 • Begrense fysiske møter og pauser der flere samles. Bruke videokonferanser i stedet for fysiske møter med kolleger der det er mulig.
 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Unngå bruk av ringer og håndsmykker på jobb.
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk.
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom.
 • Begrense bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen der det er mulig.
 • Dersom det er ansatte som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage. Det bør tilstrebes å unngå å jobbe i ulike barnehager samme dag.
 • For spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal disse følge basale smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt.

Her er sjekklisten for smittehåndtering i barnehager:

 • Vurdere bruk av rom opp mot antall barn i gruppene.
 • Planlegge for aktiviteter ute med ulike tider for ulike grupper.
 • Dele opp lekeplassen for ulike grupper.
 • Unngå større samlinger av barn.
 • Sørg for at det er tilstrekkelig utstyr som tegnesaker for å begrense deling.
 • Sørg for at barna har egen sitteplass med god avstand under måltider og aktiviteter.
 • Mat skal serveres porsjonsvis.
 • Lag en plan for å redusere trengsel i garderober, toaletter og på vei inn og ut av barnehagen.
 • Organiser oppmøte- og hentetider for å hindre trengsel.
  Prøv å starte dagen ute.
 • Unngå kollektivtransport ved turer ut av barnehagen.

Hygienetiltak:

 • Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter.
 • Opplæring av barna i håndvaskrutiner og hostehygiene.
 • Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene.
 • Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der ikke håndvask
  er tilgjengelig.
 • Planlegge håndhygienetiltak ute og på tur (våtservietter og
  alkoholbasert desinfeksjon).
 • Ha egne avfallsbøtter til bleier og hansker til bleieskift.

Barn og ansatte kan komme i barnehagen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet og den ansatte møte i barnehagen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer (se under).
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.

Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen som normalt.

Barn og unge med kroniske sykdommer

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage og skole som vanlig:

 • Barn og unge med diabetes
 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Barn og unge med epilepsi
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Barn og unge som har kroniske sykdommer, men hvor det individuelt kan vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme er listet nedenfor (1-8):

 1. Barn og unge som er organtransplanterte
 2. Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder
 3. Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling
 4. Barn og unge med alvorlig hjertesykdom
 5. Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet:
 6. Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 7. Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom
 8. Det kan gjelde enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som ikke er nevnt her. I slike tilfeller må behov for tilrettelagt undervisning avklares med behandlende barnelege.

Les også

 1. Sykehjemsansatt i Sirdal smittet av korona

 2. Maks halv fotballsesong i Rogaland: - Det blir veldig spesielt

Publisert:

Korona-viruset

 1. Korona påvirket søvnen vår – og vil fortsette å gjøre det

 2. Boris Johnsons koronapolitikk slaktes

 3. FHI: Risiko for økning i syke­hus­innleggelser

 4. Nakstad med hard skyts mot FHI i ny bok

 5. 60 personer blir vak­sinert dag­lig i vaksine­buss

 6. FHI-rapport viser hvor skjevt pandemien rammet. Frykter disse etter­virkningene mest

 1. Korona-viruset
 2. Guri Melby
 3. Monica Mæland
 4. Pressekonferanse
 5. Koronaviruset