Avinor vil stryke 550 millioner

Det er en kontrollsentral i Røyken til minst 550 millioner kroner som Avinors administrasjon nå foreslår å legge ned.