Kripos skal etterforske Algerie-saken

Riksadvokaten har gitt Kripos ansvaret for etterforskning og informasjonsinnhenting knyttet til dramatikken som utspiller seg i Algerie.