• Finansminister Kristin Halvorsen (SV) forsvarer bensinavgiften ut fra et miljøhensyn.

Folk mer positive til skatter og avgifter