Uførepensjonister ikke kjent med rett til å jobbe

Sju av ti uførepensjonister kjenner ikke til rettigheten de har til å prøve seg i arbeidslivet uten å miste pensjonen, viser en ny rapport.