Bedre matkontroll

Bedre matvarekontroll er hovedbudskapet i Landbruksdepartementets budsjett. Bøndene får ingen konkrete skatteløfter.