Ap på frierferd

Arbeiderpartiet brukte trontaledebatten tirsdag til å gå på frierferd. Men partiet hadde ingen forventninger om å få et klart svar fra sentrumspartiene når det gjelder samarbeid om statsbudsjettet.