Antar at skadeskutt ulv er død

Statens Naturoppsyn har innstilt jakten på en skadeskutt ulv i Vågå i Oppland. Det antas at ulven ble så hardt skadd at den nå ligger død ute i terrenget.