Strengere straff for korrupsjon

Regjeringen åpner for telefonavlytting ved mistanke om grov korrupsjon. Straffen for grov korrupsjon foreslås økt til 10 år.