• Samtidig som lærerne forbereder seg på å trappe opp streiken, er det etter det NTB erfarer ingen planlagte møter mellom partene i konflikten tirsdag.

Ingen planlagte møter mellom partene i lærerstreiken

Samtidig som lærerne forbereder seg på å trappe opp streiken, er det etter det NTB erfarer ingen planlagte møter mellom partene i konflikten tirsdag.