PST-sjefen tar kritikken til etterretning

PST-sjef Janne Kristiansen sier hun tar kritikken fra Stortingets EOS-utvalg til etterretning.