Fortsatt for lavt sikkerhetsnivå

Sikkerhetsnivået innen helikoptertransporten på norsk kontinentalsokkel er fortsatt ikke tilfredsstillende etter mer enn 36 års flyging på oljeinstallasjonene.