Regjeringen vil øke krisestøtten til kulturlivet med 200 millioner kroner

Regjeringen setter av ytterligere 200 millioner kroner på toppen av summen på 900 millioner som skal brukes til koronastøtte for kulturlivet.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) presenterte fredag nysalderinger til statsbudsjettet for 2020.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 747 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Etter at koronasmitten har blusset opp på ny, lanserte kulturminister Abid Raja (V) fredag endringer i støtteordningene som regjeringen har etablert for kulturlivet.

Regjeringen øker støttepotten som kulturbransjen kan søke på fra 900 millioner til 1,1 milliard kroner. Endringene innebærer at støtten til stimuleringsordningen økes, men også kompensasjonsordningen for arrangementer som må avlyses på grunn av økt smitte. I forslaget vil alle offentlige restriksjoner og smittevernhensyn bli tatt hensyn til som søkergrunnlag, og ikke bare statlige som tidligere.

Raja opplyser at fristen for å kunne søke støtte etter kompensasjonsordningen også endres. Arrangører kan nå søke om kompensasjon for arrangementer som var planlagt før 5. november, i stedet for fra 1. august som tidligere.

– Vil stille opp

Pengene blir tatt fra ubrukte midler fra tidligere perioder.

– Jeg som kulturminister har ikke tenkt å la koronaen ta knekken på kulturlivet, men jeg vil stille opp så godt jeg kan, sier Raja.

I det nysalderte budsjettet øker regjeringen også bevilgningene til Kulturrådet, som tar seg av alle søknadene fra kulturlivet, med 6 millioner kroner for å øke kapasiteten til å behandle søknadene som kommer inn. Også Lotteri- og stiftelsestilsynet som tar seg av søknader fra idretten og frivilligheten i Norge, får styrket sin kapasitet til å behandle søknader med 4 millioner kroner.

Institusjonene får krisepenger

Regjeringen vil dessuten øke støtten med 60 millioner kroner til kulturinstitusjonene som har mer enn 60 prosent statsstøtte, og som derfor ikke er del av de øvrige støtteordningene. Flere museer og scener for musikk og scenekunst, særlig i Oslo og Bergen, er rammet av høye smittetall og har måttet stenge dørene helt.

Forutsetningen for denne støtten er at ingen ansatte permitteres, og at institusjonene kan bruke midler til alternativ publikumsrettet aktivitet.

Kulturdepartementet har dessuten opprettet en egen uavhengig klagenemnd som skal håndtere klager på vedtak som går på saksbehandlingen for søknadene.

– Penger må ut i tide

Virke kultur- og opplevelser er positive til midlene som skal settes av til raskere saksbehandling for søkere.

– Det er bra at kulturministeren kommer med mer penger når nye innstramminger igjen rammer kultursektoren, men utfordringen han må løse nå, er å få midlene ut i tide. Der gjenstår det et godt stykke arbeid, og det haster. Mange av våre medlemmer står på kanten av stupet nå, og da holder det ikke med en lovnad om penger en gang i fremtiden, sier leder Rhiannon Hovden Edwards.

Publisert: