Det gode håndverk

Nyttårsaften var det påny ball i Hillevåg, stedet som for 150 år siden var viden kjent for sine store selskaper.